Trening,

og trenere på vårt anlegg


Gruppe for trening med Thea her

Gruppe for trening for Patrick her

Gruppe for trening med Laila her

Gruppe for trening med Janne her


Elverum Rideklubb ønsker bidra til rekruttering og utvikling av ryttere, hester, trenere og teknisk personell, samt øke inntektene for klubben. Vi tenker at det gjør vi best ved å forenes og støtte opp om felles satsingsområder og retningslinjer.

Vi velger derfor å støtte opp om de trenerne som har støttet klubben vår de siste årene, og gi de førsterett på våre fasiliteter og håper alle våre medlemmer forstår viktigheten av dette.

I praksis betyr dette at:

  • I en periode fremover nå, ønsker vi å unngå å sette opp treninger med andre enn klubbens faste trenere, men at du gjerne må ta privattimer med egen trener
  • Alle organiserte aktiviteter og treninger på anlegget skal gå gjennom styret (ta kontakt på mail)
  • På alle treninger må organisator for treningen sørge for at det blir servert noe salg av kioskvarer, som kaffe, te, brus, mineralvann og for eksempel sjokolade/kake til inntekt for klubben
  • Organisator for treninger må også påse at alle deltakere betaler halleie slik de skal
  • Treninger som krever at hallen er stengt for øvrige bør komprimeres så mye så mulig til en kjernetid, dvs. at teori bør legges før/etter, og at man enten unngår lange pauser, eller legger såpass lange pauser at hallen kan åpnes for øvrige i pausene


                   


Janne Syversen              Laila Ruud


          Patrick Hester


           Thea Bråthen