AKTIVITETSPLAN

Elverum rideklubb ønsker å tilby aktiviteter for alle medlemmer i alderen 0-100 år og fra alle Norges Rytterforbunds grener. Vi trenger din hjelp til for å få til dette. Både til å delta,men også i planlegging og gjennomføring. Så ta derfor kontakt om det er noe du ønsker å bidra med. Husk klubbe er oss og sammen kan vi få til mye.

For å booke bruk av hallen, ta kontakt med Line Melhus på telefon 95217758. For priser, se prisliste for fasilitetsleie, eller kontakt aktivitetsarrangør. Se nederst på siden for oversiktskart over klubbens område 🙂

Velkommen på trening hos oss!NB: Planen oppdateres jevnlig

Dette bildet mangler alt-tekst; dets filnavn er image.png

TRENING OG TRENERE PÅ VÅRT ANLEGG:

Elverum rideklubb ønsker bidra til rekruttering og utvikling av ryttere, hester, trenere og teknisk personell. Vi tenker at det gjør vi best ved å forenes og støtte opp om felles satsingsområder i klubben vår.

Vi velger derfor å støtte opp om de trenerne som har støttet klubben vår de siste årene, og gi de førsterett på våre fasiliteter og håper alle våre medlemmer forstår viktigheten av dette.

I tillegg må vi be alle som skal avholde organisert trening hos oss om å på se at rytteren betaler etter gjeldende fasilitetsleie, da vi i styret ikke har mulighet til å være tilsted å følge opp dette under deres treninger. Av hensyn til øvrige medlemmer ser vi at de treningene som arrangeres bør komprimeres mest mulig, slik at det i pauser og teori etc. er mulig for andre å bruke hallen. For å sikre god informasjonsflyt er det ønskelig at informasjon om treningene (tidsrom, antall deltakere osv.) meldes inn til sportskomiteen på forhånd slik at dette kan legges ut på ulike informasjonskanaler.

På alle treninger er det ønskelig å tilby noe salg av noe kioskvarer. som kaffe, te, brus, mineralvann og for eksempel sjokolade/kake til inntekt for klubben. De som arrangerer treningene er ansvarlig for å drifte dette gjennom samarbeid med kioskkomiteen.  

Våre klubbtrene er:

AKTIVITETSPLAN:

Måned Uke Dato Aktivitet Tidspunkt Merknad
April 17 30 Programridning dressur 14.30-17.00  
Mai 18 1 Jannetrening   Hallen åpen for alle, vis hensyn
    2      
    3      
  19 4 Jannetrening     Hallen åpen for alle, vis hensyn
    5      
    6      
    7 Jannetrening     Hallen åpen for alle, vis hensyn
    8      
    9 Banehopping 13.30-20.00  
    10 Norsk Salsenter 11.30-13.30 Hallen er åpen
  20 11 Jannetrening     Hallen åpen for alle, vis hensyn
    12      
    13 Patrick-trening    
    14 Jannetrening     Hallen åpen for alle, vis hensyn
    15      
    16      
    17      
  21 18 Jannetrening     Hallen åpen for alle, vis hensyn
    19      
    20      
    21 Jannetrening Grønt kort-kurs   09.00-13.00   Bruker ikke hallen
    22 Grønt kort-kurs 09.00-13.00 Hallen opptatt
    23      
    24      
  22 25 Jannetrening     Hallen åpen for alle, vis hensyn
    26      
    27 Patrick-trening    
    28 Jannetrening     Hallen åpen for alle, vis hensyn
    29      
    30   Lailatrening    
    31      
Måned Uke Dato Aktivitet Tidspunkt Merknad
Juni 23 1 Jannetrening     Hallen åpen for alle, vis hensyn
    2      
    3 Patrick-trening    
    4 Jannetrening     Hallen åpen for alle, vis hensyn
    5      
    6      
    7      
  24 8 Jannetrening     Hallen åpen for alle, vis hensyn
    9      
    10      
    11 Jannetrening     Hallen åpen for alle, vis hensyn
    12      
    13      
    14      
  25 15 Jannetrening     Hallen åpen for alle, vis hensyn
    16      
    17 Patrick-trening    
    18 Jannetrening     Hallen åpen for alle, vis hensyn
    19      
    20      
    21      
  26 22 Jannetrening     Hallen åpen for alle, vis hensyn
    23      
    24      
    25 Jannetrening     Hallen åpen for alle, vis hensyn
    26      
    27      
    28      
  27 29 Jannetrening     Hallen åpen for alle, vis hensyn
    30      
    31      
Måned Uke Dato Aktivitet Tidspunkt Merknad
Juli   1      
    2      
    3      
    4      
    5      
  28 6      
    7      
    8      
    9      
    10      
    11      
    12      
  29 13      
    14      
    15      
    16      
    17      
    18      
    19      
  30 20      
    21      
    22      
    23      
    24      
    25      
    26      
  31 27      
    28      
    29      
    30      
    31      
Måned Uke Dato Aktivitet Tidspunkt Merknad
August   1      
    2      
  32 3      
    4      
    5      
    6      
    7      
    8      
    9      
  33 10      
    11      
    12      
    13      
    14      
    15      
    16      
  34 17      
    18      
    19      
    20      
    21      
    22      
    23      
  35 24      
    25      
    26      
    27      
    28      
    29      
    30      
  36 31      
Måned   Dato Aktivitet Tidspunkt Merknad
September   1      
    2      
    3      
    4      
    5      
    6      
  37 7      
    8      
    9      
    10      
    11      
    12      
    13      
  38 14      
    15      
    16      
    17      
    18      
    19      
    20      
  39 21      
    22      
    23      
    24      
    25      
    26      
    27      
  40 28      
    29      
    30      
    31      
Måned   Dato Aktivitet Tidspunkt Merknad
Oktober   1      
    2      
    3      
    4      
  41 5      
    6      
    7      
    8      
    9      
    10      
    11      
  42 12      
    13      
    14      
    15      
    16      
    17      
    18      
  43 19      
    20      
    21      
    22      
    23      
    24      
    25      
  44 26      
    27      
    28      
    29      
    30      
    31      
Måned   Dato Aktivitet Tidspunkt Merknad
November   1      
  45 2      
    3      
    4      
    5      
    6      
    7      
    8      
  46 9      
    10      
    11      
    12      
    13      
    14      
    15      
  47 16      
    17      
    18      
    19      
    20      
    21      
    22      
  48 23      
    24      
    25      
    26      
    27      
    28      
    29      
  49 30      
    31      
Måned   Dato Aktivitet Tidspunkt Merknad
Desember   1      
    2      
    3      
    4      
    5      
    6      
  50 7      
    8      
    9      
    10      
    11      
    12      
    13      
  51 14      
    15      
    16      
    17      
    18      
    19      
    20      
  52 21      
    22      
    23      
    24      
    25      
    26      
    27      
  53 28      
    29      
    30      
    31