Årsmøte 27.02.20

Årsmøtet avholdes den 27.02.10 kl.18:00 på Frydenlund skole, Frydenlundvegen 8, 2406 ELVERUM. Rom: Storstua, gå inn hovedinngang.

Kl.18.00: informasjon om ny driftsform ERK (se mer info lenger ned) 
Ca 19.00: Årsmøtet

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på oppholdsrommet i stallen og i kafeen i ridehallen på Elverum ridesenter, eller tilsendt pr mail på forespørsel (elverumrideklubb@gmail.com)

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon og stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8.

VIKTIG INFORMASJON OM ENDRET DRIFT ERK: 
Styret har 23.01.20 skrevet kontrakt med Ane Camilla Kveseth inn mot vervet driftsansvarlig (gjeldende fra 01.03.20) Dette er et nyetablert styreverv i ERK. Avtalen er gjort for å kunne skille stalldrift og klubbdrift, for å kunne fokusere på klubbens medlemmer, aktiviteter og sport.  
Styret har også skrevet under leieavtale med Elverum kommune på vegne av InnPed (Innlandet Pedagogiske veiledning og kompetansesenter) v/Line Melhus.
Ane og Line kommer til å samarbeide om å levere tjenester ved ERK. 

Vil DU være med å få ERK opp på bena igjen og bli med på denne spennende utviklingen? Nå kan styret fokusere på aktivitet og sport, og vi trenger deg! 

Vi gleder oss til å se deg/dere. 

Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen Styret

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *